Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Håndboken inneholder fyldig beskrivelse av hver post, med bilde, omtrentlig posisjon via 6-sifret MGRS-referanse, pluss markering på kartet i form av spissen på et grantre i et kartutsnitt over området.

...