Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Basic Member (basismedlem) er en bruker på geocaching.com som ikke betaler for medlemskapet. Dette gir tilgang til den mest grunnleggende funksjonaliteten på nettstedet. Betalende medlemmer kalles Premium Member (premiummedlem).

Se også