Kart på Geocaching.com

Innledning


Kartene på geocaching.com er et svært nyttig hjelpemiddel både for å lokalisere cacher og planlegge turene dit. Geocaching.com inneholder hovedkartet og dessuten et mindre dynamisk kart på hver enkelt cacheside. I tillegg vises kart på en del andre sider på geocaching.com. Ved oppstart sentreres hovedkartet på hver enkelt brukers hjemmekoordinater. Det dynamiske kartet på hver enkelt cacheside sentreres på cachen med tilhørende ekstra waypoints.

I februar 2012 gjorde Groundspeak en vesentlig forandring i sitt karttilbud, i det de valgte å gå bort fra Google Maps og i stedet satse på ulike kart basert på dugnadsprosjektet OpenStreetMap. Bakgrunnen for dette var nok utelukkende økonomisk. OpenStreetMap, som er basert på dugnad, er kun noenlunde komplett der hvor det finnes interesse for selve dugnaden, og de fleste vil nok si at kartet foreløpig egner seg dårlig til planlegging av geocaching et stykke unna tettbygde strøk. Google Maps holdt en noe mer jevn kvalitet, selv om heller ikke dette kartet på noen måte er fyllestgjørende utenfor veier eller tettbebyggelse. Dessuten inneholdt også Google Maps ganske gode satellitt- og flybilder (Google Satellite), en funksjonalitet som ble borte ved overgangen til OpenStreetMap.

Heldigvis er det slik at kartfunksjonaliteten på geocaching.com ganske enkelt lar seg utvide, både med ny funksjonalitet og nytt kartinnhold, ved bruk av såkalte user scripts (også kalt Greasemonkey scripts). Raskt etter Groundspeaks omlegging i februar 2012 ble det funnet frem til både nye karttyper og utviklet ulike script som gjorde at kartfunksjonaliteten på geocaching.com kunne heves mange hakk. Blant annet ble detaljerte kart fra Kartverket gjort tilgjengelig. I denne artikkelen går vi gjennom de ulike kartene som kan benyttes, samt hvordan aktuelle user scripts installeres og tas i bruk i ulike nettlesere.

Aktuelle karttyper


Geocaching.com skiller mellom Basic medlemmer og Premium medlemmer, på kartutvalget på:https://www.geocaching.com/map/ og i mobil appen

Basic Member(basismedlem)kart


På https://www.geocaching.com/map/  får man som basis medlem benyttet seg av følgende kart:

For å veksle mellom kartlag:

Geocaching's eget kart

OSM default

OpenStreetMap Default

OpenStreetMap German Style

OpenStreetMap Black and White


Thunderforrest OpenCycleMapThunderforest TransportThunderforest LandscapeStamen Toner


Stamen Terrain


Stamen Watercolor


Esri WorldStreetMap


Esri WorldImagery


Esri WorldTopoMap


Esri DeLorme viser ikke nærmere enn 3km

Esri NatGeoWorldMap et kart som lett viser bla naturreservat,

men du får ikke zoomet nærmere enn 1km

her ser vi klart et markert naturreservat

Esri OceanBasemap sjøkart viser ikke nærmere enn 5kmPå Mobil Appen til Geocaching, andre apper kan ha annet utvalg

For å endre kart i appen må man trykke på følgende symbol:

 

og man får da opp følgende:Veikart i et rent og enkelt format

Satelittkart

Detalerte satellittbilder av byer og landskap


Terreng

Veikart med topografiske detaljer

Hybridkart

En kombinasjon av veikart og satellittbilder
Premium medlemskart

På https://www.geocaching.com/map/  får man som premiummedlem benyttet seg av følgende kart:

For å veksle mellom kartlag:

For å bytte fra Leaflet til Google:


https://www.geocaching.com/map har vi til venstre

en grøn "linje" vi trykker på den

Og får opp denne, her trykker vi Angi kartpreferanser nederstOg velger mellom Google og Leaflet

bytte mellom google vei og satelitt trykk på enten kart eller satelitt

Eksempel kart

Kart fra Google Maps

Satellittkart fra Google

Geocaching's eget kart

OSM default

OpenStreetMap Default

OpenStreetMap German Style

OpenStreetMap Black and White


Thunderforrest OpenCycleMapThunderforest TransportThunderforest LandscapeStamen Toner


Stamen Terrain


Stamen Watercolor


Esri WorldStreetMap


Esri WorldImagery


Esri WorldTopoMap


Esri DeLorme viser ikke nærmere enn 3km


Esri NatGeoWorldMap et kart som lett viser bla naturreservat,

men du får ikke zoomet nærmere enn 1km

her ser vi klart et markert naturreservat

Esri OceanBasemap sjøkart viser ikke nærmere enn 5km

På Mobil Appen til Geocaching, andre apper kan ha annet utvalg

For å endre kart i appen må man trykke på følgende symbol:

 

og man får da opp følgende:Veikart i et rent og enkelt format

Satelittkart

Detalerte satellittbilder av byer og landskap


Terreng

Veikart med topografiske detaljer

Hybridkart

En kombinasjon av veikart og satellittbilder

(her har jeg flyttet meg noen km når jeg tok bildet for å

vise en sti på kartStikart

Frie vei- og stikart som du kan laste ned og bruke offline


Mrk. ikke alle stier ligger i kartet

Tekst under denne linjen er noe utdatert, oppdatering pågår


Kart levert fra geocaching.com


MapQuest er kartet som vises som standard på geocaching.com. Dette er et kart fra en internasjonal leverandør, og baserer seg på OpenStreetMap (OSM). Kartet er OK å se på, men er dessverre rimelig innholdsløst når en beveger seg vekk fra tettbygde strøk. F.eks. i Oslo er dette derimot et ganske detaljrikt og godt kart. Nær enkelte bysentra inneholder kartet godt med stier.

CloudMade er et annet kart fra en internasjonal leverandør som også baserer seg på OpenStreetMap. Kartet har et noe mer prangende utseende enn MapQuest. Mindre veier kommer dårlig frem. Innholdsmessig fremstår kartet omtrent som MapQuest.

MapQuest Aerial inneholder satelittbilder og flybilder, men dekker ikke Norge. Velger man denne karttypen, får man et blankt kart.

OpenStreetMap er standardvarianten av OSM. Sannsynligvis er dette den karttypen fra Groundspeak som til enhver tid inneholder mest oppdatert informasjon. Karttypen er generell og inneholder mange ulike typer informasjon. Innholdsmessig fremstår kartet omtrent som MapQuest.

OpenCycleMap er sykkelvarianten av OSM. Kartet forsøker å fremheve informasjon som viser hvor det går an å sykle. Innholdsmesssig fremstår kartet omtrent som MapQuest.

MyTopo er kart fra en amerikansk leverandør og dekker ikke Norge.

MapQuest

CloudMade

OpenStreetMap

OpenCycleMap

Eksemplene viser at OpenStreetMap og OpenCycleMap kan være bedre oppdaterte og derfor mer detaljrike enn MapQuest og CloudMade. Oppsummert egner MapQuest, CloudMade, OpenStreetMap og OpenCycleMap seg for planlegging av geocaching i og i nærheten av byer og tettbygde strøk. Ut over dette egner de seg ikke. MapQuest Aerial og MyTopo dekker ikke Norge, og er verdiløse til bruk for geocaching i Norge.

Andre kart som kan benyttes på geocaching.com ved bruk av user scripts


Bing Maps er et dempet bakgrunnskart som inneholder lite informasjon i tillegg til veinettet. Leveres av Microsoft. Lite egnet for geocaching.

Bing Aerial View er en bildekart med satellitt- og flybilder. Leveres av Microsoft. Byer i hele Europa har blitt spesialfotografert. Bildene har høy oppløsning og er godt oppdaterte. For planlegging av urbancaching kan dette kartet være et meget godt kart. Utenfor urbane områder inneholder tjenesten ingen høyoppløselige bilder.

Google Maps er Googles gatekart. Dette er standardkartet som Groundspeak benyttet før omleggingen til OpenStreetMap, og dekker hele verden. Kartet inneholder generelt mindre informasjon enn OpenStreetMap i og nær tettbygde strøk, men holder en jevnere kvalitet og er derfor normalt bedre egnet til planlegging av geocaching.

Google Satellite er Googles bildekart med satellitt- og flybilder. Dekker hele verden, men inneholder bildemateriale av ujevn kvalitet. Er stedvis et godt kart for planlegging av geocaching.

Google Hybrid er Googles hybridkart bestående av Google Satellite med gater, veier og navn. Dekker hele verden, men inneholder bildemateriale av ujevn kvalitet. Kan være en grei kombinasjon for planlegging av geocaching.

Google Terrain er Googles topografiske kart og inneholder terrenginformasjon i tillegg til veinett. Dessverre er terrenginformasjonen som er benyttet i Norge svært grov, og kartet kan ikke sies å være egnet for planlegging av geocaching.

Statens kartverk - Topografisk Norgeskart er en tjeneste som inneholder offentlige kartdata tilhørende Statens kartverk, Geovekst og landets kommuner. Dette er det mest detaljerte kartmaterialet som dekker Norge. I mindre målestokker vektlegger kartet topografi, mens i større målestokker vektlegges veier, bebyggelse og høydeforhold. Dessverre er kartene mangelfulle hva gjelder stier. Ytelsen er heller ikke den beste. Likevel er dette det kartet som totalt sett er best egnet for å planlegge geocaching i Norge.

Statens kartverk - Topografisk Norgeskart Raster er delvis basert på samme kartdata som Topografisk Norgeskart. Men her fremstår innholdet nærmest eksakt som på trykte papirkart - Norge 1:50000 og Økonomisk kartverk (svart/hvitt). Med mindre akkurat dette er et poeng for den enkelte, anbefales det å benytte Topografisk Norgeskart i stedet.

Statens kartverk - Topografisk Norgeskart Gråtone er nøyaktig samme kart som Statens kartverk - Topografisk Norgeskart, men omgjort til gråtoner. Dette kartet kan være et godt valg dersom man ønsker at cachene kommer bedre frem ved at selve kartet dempes.

Statens kartverk - Hovedkartserie Sjø inneholder Norges offisielle sjøkart fra Statens kartverk Sjø. Kartet dekker naturlig nok kun områder langs Norgeskysten, men kan være et alternativ dersom man ønsker å benytte sjøkart for å planlegge en cachetur i båt langs kysten.

Eniro Aerial er Eniros bildekart med satellitt- og flybilder. Kartet dekker Norge, Sverige, Finland, Danmark og det meste av Baltikum. For Norge inneholder dette kartet generelt høyoppløselige flybilder. Dette er kanskje det beste bildekartet for planlegging av geocaching. Dessverre er ikke bildematerialet i kartet alltid like godt oppdatert.

Eniro Map er Eniros gatekart, og dekker dekker Norge, Sverige, Finland og Polen. For Norge er dette det mest detaljerte kartet fra andre enn Statens kartverk. Dessverre har kartet svært sterke farger og det egner seg ikke like godt for planlegging av geocaching som kartene fra Statens kartverk. For Sverige, Finland og Polen er nok likevel dette det beste kartet som er allment tilgjengelig.

Eniro Nautical er Eniros sjøkart, og dekker dekker Norge, Sverige og Danmark.

Noen svenske kart er lagt til

Bing

Google Maps

Google Terrain

Kartverket - Topografisk Norgeskart

Kartverket - Topografisk Norgeskart Raster

Kartverket - Topografisk Norgeskart Gråtone

Kartverket - Hovedkartserie Sjø

Eniro Map

BingAerial

Eniro Aerial

Google Satellite

Google Hybrid

User scripts for utvidelse av kartfunksjonalitet på geocaching.com


Generelt om user scripts


User scripts er programkode som installeres på den enkelte maskin og som gjør forandringer på utseende og/eller innhold på en webside on-the-fly, mens siden lastes i nettleseren. User scripts kalles også Greasemonkey-scripts, etter tillegget Greasemonkey for nettleseren Firefox som muliggjør kjøring av user scripts. Tilsvarende Greasemonkey finnes tillegget Tampermonkey, som muliggjør kjøring av user scripts i nettleseren Chrome. I nettleseren Opera er det ikke behov for noe tillegg for å kjøre user scripts, det kreves kun at scriptene kopieres til en bestemt katalog på maskinen for at de skal virke. User scripts kan også virke med andre nettlesere.

User scripts for alle tenkelige og utenkelige formål fantes før på nettstedet userscripts.orgDu søkte på nøkkelordet geocaching for å finne user scripts som er relatert til vår hobby. Nettsida userscript.org ser nå ut til å være nedlagt. GME-skriptet kan i stedet lastes ned fra openuserjs.org. Før skriptet lastes ned, må Greasemonkey (for Firefox) eller Tampermonkey (for Chrome) være installert. For å installere et skript fra openuserjs.org skal du klikke på den blå knappen med Install oppe til høyre på skriptets webside. Ikke klikk på eventuelle bannerannonser som tilbyr deg å installere tilfeldig programvare. Greasemonkey og Tampermonkey inneholder funksjonalitet for å administrere og utvikle egne user scripts. For hjelp til bruk av denne funksjonaliteten henvises det til tilleggenes hjemmesider eller innebygde hjelpefunksjonalitet.

Norske kart for geocaching.com


Norske kart for geocaching.com er et user script som oppstod gjennom en dugnad etter at Groundspeak fjernet Google Maps fra geocaching.com, og som du kan lese nærmere om på gcinfo.no sitt forum. Scriptet utvider hovedkartet på geocaching.com med følgende kart:

 • Topografisk Norgeskart fra Kartverket (default)
 • Topografisk Norgeskart Gråtone fra Kartverket
 • Topografisk Norgeskart raster fra SKartverket
 • Hovedkartserie Sjø from Kartverket
 • Google Street
 • Google Hybrid
 • Google Satellite
 • Google Terrain 
 • Eniro Aerial     
 • Eniro Street

Menyen for valg av kart


Adressene til disse kartene er hardkodet i scriptet, og det er derfor meget enkelt og raskt i bruk. Scriptet installeres og kartene er på plass! Topografisk Norgeskart fra Statens kartverk vises som standard. Ønsker du å vise et annet kart, velger du det fra listen du får når du klikker på ikonet i øvre høyre hjørne av kartet.

Norske kart for geocaching.com har en egen side på userscripts.org. Scriptet inneholder også enkel funksjonalitet for å skru av og på hvilke kart som vises i listen over valgbare kart. Denne funksjonaliteten fungerer kun i Firefox og beskrives ikke her. Det er ønskelig at scriptet ikke bare utvider hovedkartet på geocaching.com med nye kart, men også det dynamiske kartet på hver enkelt cacheside. Det viser seg at scriptet "Geocaching Map Enhancements" fikser dette bra, samtidig som scriptet kan konfigureres med nye kart uten at programkoden må endres. For brukere med behov for slik funksjonalitet anbefales det i stedet å benytte dette.

Geocaching Map Enhancements


Kartutsnitt med Geocaching Map Enhancements aktivKartutsnitt med Geocaching Map Enhancements aktiv

Geocaching Map Enhancements er et langt mer omfattende script enn Norske kart for geocaching.com og tilbyr mye spennende funksjonalitet, bl.a.:

 • Utvider både hovedkartet og det dynamiske kartet på hver enkelt cacheside med nye kart. Bing og Bing Aerial samt enkelte andre kart er hardkodet i scriptet. En konfigurasjonsdialog gir mulighet for å legge til andre kart som følger de tekniske kravene fra Leaflet, kartmotoren som geocaching.com nå benytter.
 • Genererer en liste over cacher sortert etter avstand fra kartutsnittets senter.
 • Kan oppfriske kartvisningen uten å oppfriske hele nettsiden og derved gå tilbake til egne hjemmekoordinater
 • Gå tilbake til hjemmekoordinater uten å oppfriske hele nettsiden
 • Kunne klikke hvor som helst i kartet og få opp koordinater samt linker til Google Direction, Google Streetview og Wikimapia for stedet. Spesielt Google Streetview kan være et nyttig verktøy ved planlegging av geocaching.
 • Konfigurere hvilke kart som vises i lista over tilgjengelige kart i geocaching.com og velge hvilket kart som skal vises ved oppstart (standardkart)
 • Legge til egne kart
 • Diverse andre mer eller mindre nyttige innstillinger


Installasjon


Norske kart for geocaching.com og Geocaching Map Enhancements kommer i konflikt med hverandre. Det er derfor viktig at bare ett av disse scriptene er aktivt til enhver tid. Greasemonkey og Tampermonkey benyttes for å administrere dette. Ut over dette er installasjonen av Geocaching Map Enhancements rett frem. At tillegget er installert og virker, ser en best ved at det dukker opp en liten knapperad nede til venstre i hovedkartet på geocaching.com.

Knapperaden til Geocaching Map Enhancements


Konfigurasjon av norske kart

Menyen for å legge til kart

Geocaching Map Enhancements er ikke like rask og enkel å ta i bruk som Norske kart for geocaching.com. Norske kart må konfigureres ett for ett i konfigurasjonsdialogen for scriptet. Men når dette er gjort på en riktig måte, fungerer de norske kartene like herlig med dette scriptet som med Norske kart for geocaching.com. For å konfigurere kart klikker man tannhjulsikonet på knapperaden i hovedkartet. Velg så Add more maps. I tekstfeltet limes så JSON-strengen som definerer det nye kartet inn. Deretter klikkes knappen Add mapsource. Dette må gjentas for hvert enkelt kart som skal legges inn i scriptet. En tabell over JSON-strenger for noen aktuelle kart finnes nedenfor. Denne kan det kopieres og limes fra.


Menyen for å velge kart

Etter at nye kart er lagt til, kan vi slå av kart som ikke er av interesse, slik at disse ikke vises i lista over tilgjengelige kart på geocaching.com. Vi kan også velge standardkart, dvs. det kartet som vises når siden lastes. Dette gjøres med å klikke på Choose maps i konfigurasjonsdialogen. Haken/feltet foran hvert kart i dialogen endres for å velge inn/velge bort kart. Øverst i dialogen velges default map, dvs. standardkart. Etter at dette er gjort. lukkes Choose maps ved å klikke på minusen foran. En klikker så OK for å gjøre innstillingene gjeldende.

JSON-strenger for norske kart

Statens kartverk - Topografisk norgeskart 4

{ "alt":"Statkart Topo", "name":"Statens kartverk - Topografisk norgeskart 4", "tileUrl":"https://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=topo4&zoom={z}&x={x}&y={y}", "attribution":"<a href='Kartverkethttp://www.statkart.no/'>Kartverket</a>, <a href='Geoveksthttp://www.kartverket.no/nor/Land/Fagomrader/Geovekst/'>Geovekst</a> og <a href='Norsk'>http://www.npolar.no/'>Norsk Polarinstitutt</a>", "minZoom":0, "maxZoom":18, "tileSize":256 }

{ "alt":"Statkart Topo", "name":"Statens kartverk - Topografisk norgeskart 4", "tileUrl":"https://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=topo4&zoom={z}&x={x}&y={y}", "attribution":"<a href='http://www.statkart.no/'>Kartverket</a>, <a href='http://www.kartverket.no/nor/Land/Fagomrader/Geovekst/'>Geovekst</a> og <a href='http://www.npolar.no/'>Norsk Polarinstitutt</a>", "minZoom":0, "maxZoom":18, "tileSize":256 }
Statkart Topo4 redundans 

{"alt":"Statkart Topo4 redundans","name":"Statens kartverk - Topo4 redundans","tileUrl":"http://{s}.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=topo4&zoom={z}&x={x}&y={y}","attribution":"<a href='KartverketKartverkethttp://www.statkart.no/'>Kartverket</a>, <a href='GeovekstGeoveksthttp://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Geovekst/'>Geovekst</a>, <a href='kommunerkommunerhttp://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=14194'</a>kommuner</a> og <a href='Norsk'>Norsk'>http://www.npolar.no/'>Norsk Polarinstitutt</a>","minZoom":0,"maxZoom":18,"tileSize":256,"ignore":false, "subdomains":["opencache", "opencache2", "opencache3"]}

Statens kartverk - Topografisk norgeskart 4 gråtone

{ "alt":"Statkart Gråtone", "name":"Statens kartverk - Topografisk norgeskart 4 gråtone", "tileUrl":"http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=topo4graatone&zoom={z}&x={x}&y={y}", "attribution":"<a href='Kartverkethttp://www.statkart.no/'>Kartverket</a>, <a href='Geoveksthttp://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Geovekst/'>Geovekst</a>, <a href='kommunerhttp://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=14194'</a>kommuner</a> og <a href='Norsk'>http://www.npolar.no/'>Norsk Polarinstitutt</a>", "minZoom":0, "maxZoom":18, "tileSize":256 }

Statens kartverk - Topografisk rasterkart 4

{"alt": "Toporaster 4 cache", "name": "Kartverket - Topografisk rasterkart 4", "tileUrl": "http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=toporaster4&zoom={z}&x={x}&y={y}", "attribution": "<a href='Kartverkethttp://www.statkart.no/'>Kartverket</a>, <a href='Geoveksthttp://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Geovekst/'>Geovekst</a>, <a href='kommunerhttp://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=14194'</a>kommuner</a> og <a href='Norsk'>http://www.npolar.no/'>Norsk Polarinstitutt</a>", "minZoom": 0, "maxZoom": 18, "tileSize": 256, "ignore": false }

Statens kartverk - Europakart

{ "alt":"Statkart Europa", "name":"Statens kartverk - Europakart", "tileUrl":"http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=europa&zoom={z}&x={x}&y={y}", "attribution":"<a href='Kartverkethttp://www.statkart.no/'>Kartverket</a>, <a href='Geoveksthttp://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Geovekst/'>Geovekst</a>, <a href='kommunerhttp://www.statkart.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=14194'</a>kommuner</a> og <a href='Norsk'>http://www.npolar.no/'>Norsk Polarinstitutt</a>", "minZoom":0, "maxZoom":18, "tileSize":256 }

Statens kartverk - Sjøkart hovedkartserien 2

{ "alt":"Statkart Sjøkart", "name":"Statens kartverk - Sjøkart hovedkartserien","tileUrl":"http://opencache.statkart.no/gatekeeper/gk/gk.open_gmaps?layers=sjokartraster&zoom={z}&x={x}&y={y}","attribution":"Kartverket", "minZoom":0, "maxZoom":18, "tileSize":256} 

Google Hybrid

{ "alt":"Google Hybrid", "name":"Google Hybrid", "tileUrl":"http://mt{s}.google.com/vt?lyrs=y&x={x}&y={y}&z={z}&scaleControl=true", "attribution":"<a href='Google'>http://maps.google.com/'>Google Maps</a>", "minZoom":0, "maxZoom":21, "tileSize":256, "subdomains":"0123" }

JSON-strenger for Eniro-kart

Eniro Maps: {"alt":"Eniro","tileUrl":"http://map0{s}.eniro.no/geowebcache/service/tms1.0.0/map/{z}/{x}/{y}.png", "tms":true, "subdomains":"1234", "attribution": "Eniro Maps" }

Eniro Aerial: {"alt":"Eniro Aerial","tileUrl":"http://map0{s}.eniro.no/geowebcache/service/tms1.0.0/aerial/{z}/{x}/{y}.jpeg", "tms":true, "subdomains":"1234", "attribution": "Eniro Maps" }

Eniro Nautical: {"alt":"Eniro Nautical","tileUrl":"http://map0{s}.eniro.no/geowebcache/service/tms1.0.0/nautical/{z}/{x}/{y}.png", "tms":true, "subdomains":"1234","attribution": "Eniro Maps" }

JSON-strenger for svenske kart

Hitta.se karta: {"alt":"Hitta.se","tileUrl":"http://static.hitta.se/tile/v3/0/{z}/{x}/{y}","tms":true,"maxZoom":21,"attribution":"Hitta.se"}

Hitta.se satellit: {"alt":"Hitta.se Satellit","tileUrl":"http://static.hitta.se/tile/v3/1/{z}/{x}/{y}","tms":true,"maxZoom":21,"attribution":"Hitta.se"}

Hitta.se friluftskarta: {"alt":"Hitta.se Frilufts","tileUrl":"http://static.hitta.se/tile/v3/4/{z}/{x}/{y}","tms":true,"maxZoom":21,"attribution":"Hitta.se"}

Lantmäteriets Topografiska Webbkarta: {"alt":"Lantmäteriet TopoWeb", "tileUrl":"http://mapproxy.project-gc.com:3857/.../{z}/{x}/{y}.gif", "attribution":"Topografisk Webbkarta av Lantmäteriet , CC-By 4.0"} (OBS! Testimplementation av tileservern körs av Magnus Månsson på project-gc:s servrar. Tjänsten under utveckling. Kontinuerlig drift kan därför ej garanteras!)

Denne lista utvides etterhvert som nye kart som fungerer med scriptet blir kjent.