Kjentmannsmerket (Oslo)

Kjentmannsmerke-postene er litt som geocacher, bare at det finnes langt færre, de står ute i en relativt begrenset tid, og det er ingen boks man skal finne, men en plakett med en ID-kode og en klippetang. Tar man nok av dem, kan man bestille et fysisk merke.


Postene

Kjentmannsmerket består av 50 poster som står ute fra høsten i et gitt partallsår og i ca 3 år. Postene er spredd rundt i skogområdene i en ganske stor radius rundt Osloområdet, fra Hurumlandet i sørvest, rundt hele Oslofjorden og langt oppi Krokskogen og Nordmarka, til sydover i Østmarka og Sørmarka. Postene står beskrevet i håndboken og er gjerne plassert ved interessante, spennende steder i marka.

Det er ofte geocacher i nærheten av postene også, så å besøke kjentmannsmerker er en fin aktivitet å kombinere med geocaching, når man først går tur i skog og mark.

Håndboken

Håndboken for Kjentmannsmerket utgis hvert partallsår av Skiforeningen, og kommer ut en gang på høsten. Den kan bestilles fra nettbutikken til skiforeningen.

Håndboken inneholder fyldig beskrivelse av hver post, med bilde, omtrentlig posisjon via 6-sifret MGRS-referanse, pluss markering på kartet i form av spissen på et grantre i et kartutsnitt over området.

Håndboken har også et skjema for å notere hvilke poster du har besøkt og når du gjorde det.

Merket

Har du først kjøpt deg håndboken og besøkt nok poster, kan du gå til VM-huset i Holmenkollen og få deg et fysisk merke. Ett merke er inkludert i håndbokens pris, men flere kan kjøpes.

Merkene finnes i flere valører og har følgende krav:

  • Bronse: minst 15 poster besøkt.
  • Sølv: minst 25 poster besøkt.
  • Gull: minst 40 poster besøkt.

Se også

Innholdet er tilgjengelig for privatpersoner under CC BY-NC-SA 3.0 Creative Commons Navngivelse Ikke-kommersiell Del på samme vilkår. Husk link til oss.

Alt kommersielt bruk skal på forhånd godkjennes. Ta kontakt med Geocaching i Norge før bruk.