Kart på GPS

De fleste tur-GPSene kommer bare med et basekart. Et slikt kart er i så grov oppløsning at det er ubrukelig til geocaching. Dette gjelder f.eks. de fleste modellene fra Garmin. Det er også noen typer GPSer som kommer med ferdig installerte kart, f.eks. Satmap, men disse har varierende støtte for geocaching.


Kommersielle kart til Garmin

Det nyttigste er å kjøpe topografisk kart. For Garmins tur-GPSer er det flere alternativer.

Garmin har delt opp Norge i områder, og man må kjøpe et eller flere slike områder. Et område dekker f.eks. Østlandet fra Porsgrunn til Hønefoss og inn til svenskegrensa.

Type kartBeskrivelse

Topo Pro

Topo Pro

Dette er en serie turkart i 1:50 000 som er basert på Statens Kartverk M711-kartene. Kotene på kartet viser hver 25'te høydemeter (ekvidistansen er 25 meter).

Kartene kjøpes på CD og så lastes kart over på en eller flere GPSer som du selv eier. Hver CD inneholder ett av de omtalte områdene. Kjøper du flere kart-CDer kan du plukke ut kart fra flere CDer og laste inn på GPSen. Det er spesielt praktisk når du bor på grensa mellom to kartområder, f.eks. i Grenland.

Ikke kjøp dette hvis du kommer over det. Kjøp heller Topo Adventure, som nå koster det samme eller mindre.

Her er en oversikt over de forskjellige områdene: Sør-Norge og Nord-Norge. Tallene på kartet referer til nummeret på CD'en i serien.

Topo Adventure

Topo Adventure

Dette er turkart i 1:50 000 som leveres på CD. De er ganske like Topo Pro, men det er i tillegg mulighet for 3D-visning, skyggekart og det er rutbare stier for gang- og sykkelturer. Du kan også søke fram steder ved navn. Topo Adventure har også info om høyder i kartet. Den bygger på Statens Karverks kartdata-revisjoner til og med 2008.

For CD-versjon av kart er det stort sett Topo Adventure som selges i dag. Prisen er ca. 750,- NOK pr CD.

Her er en oversikt over de forskjellige områdene: Sør-Norge og Nord-Norge. Tallene på kartet referer til nummeret på CD'en i serien.

Topo Premium

Topo Premium

Dette er turkart i 1:20 000 med mye detaljer i kartet. Du får det på minnebrikke som settes inn i GPSen.

Den store forskjellen fra Topo Adventure er at det er mange flere detaljer i kartet. Ekvidistansen er 10 meter, noe som gir mye bedre forståelse av terrenget. Det er også mange flere stier, stedsnavn etc. Siden kartene har en god del mer data, tar disse også litt mer tid å tegne. Oregon, Montana og GPSMAP 62s greier alle å tegne ut 1:20 000-kartene raskt og greit, mens eldre modeller som GPSMAP 60CSx tegner veldig langsomt.

En annen veldig stor forskjell er at Premium-kartene kommer på MicroSD minnebrikker som settes rett i GPS-en. Man må derfor ha én brikke for hver GPS som skal ha kart. En brikke koster godt over 1000,- NOK (typisk 1400,- NOK eller deromkring) og dekker tilsvarende område per brikke som man finner per CD. Dermed blir det dobbelt så dyrt å kjøpe slike kart. Om man har flere i familien som bruker GPSer samtidig, må man kjøpe en brikke til hver GPS, og det blir jo ganske dyrt. Man kan få kjøpt flere 1:20 000 kart på en brikke. Det koster det samme, men fordelen er at man slipper å bytte brikke om man beveger seg fra ett kartområde til et annet.

Stiene er flere enn på de andre kartene og Statens Kartverk har (ved personlig meddelelse) fortalt at det er 1:20 000 kartene som vil bli holdt oppdatert i forhold til stier. Av erfaring så må man betrakte stiene som mulighet for sti. Det har sikkert vært sti der kartet viser, men av og til er stien helt borte og noen ganger finner man gammel gjengrodd sti. Men ofte er stien der akkurat som på kartet.

Alle tre karttypene kan brukes sammen med kartprogrammet BaseCamp, mens Topo Premium ikke lar seg bruke sammen med det eldre kartprogrammet MapSource.

Det finnes også eldre typer kart som heter Topo eller Topo Classic. Disse er som Topo Pro, bortsett fra at de kun er i sort/hvitt. De kan brukes på de fleste tur-GPSer fra Garmin som støtter kart.


Gratis kart

frikart.no

Et annet alternativ når det gjelder kart er frikart.no. Disse kartene er gratis, er basert på et crowd sourcing-prosjekt på linje med Wikipedia. Prosjektet er internasjonalt og heter Open Street Map (OSM). OSM er ikke-kommersielt. Det vil blant annet si at ingen egentlig er ansvarlig for at ting er riktig o.l., men mange bidrar med mye. Det er litt variabelt hvor bra disse kartene er, men på noen områder kan de faktisk være bedre enn de kommersielle alternativene.

For å laste ned kart til Garmin GPS-er, gå til http://frikart.no/garmin/index.html

Nedlastbar manual: Frikart til Garmin

Dersom du ønsker å bidra til å bedre slike gratis kart, se nederst på siden frikart.no.

garmin.openstreetmap.nl
Et annet alternativ når det gjelder kart er 
garmin.openstreetmap.nl. Denne websiden bygger på det samme kartgrunnlaget som Frikart, men er ikke like spesialisert som Frikart. Typisk mangler høydekurver og lignende. Fordelen med denne tjenesten, er at man kan generere kart for alle
deler av verden. Kartapplikasjonen på nettsiden gjør at man enten kan velge enten et forhåndsdefinert område eller – ved å huke av ved «Enable manual tile selection» – skreddersy området ved velge ruter på kartet selv. Man kan også kombinere disse to løsningene ved å velge et forhåndsdefinert område og så – ved å huke av for «Enable manual tile selection» – legge på ruter i tillegg. Dersom man bare har valgt et forhåndsdefinert område, kan kartet lastes ned med en gang. Hvis man har lagt til ruter i tillegg, må kartet bygges. Dette kan ta litt tid, så man må oppgi en e-postadress, hvor man får en e-post når kartet er ferdig laget. E-posten inneholder en lenke til en nettside der kartet kan lastes ned. På nettsiden hvor man laster ned kartet, vil man få valg mellom flere forskjellige filer. For Garmin GPS skal man laste ned «osm_generic_gmapsupp.zip» eller «osm_generic_new_gmapsupp.zip» (med beskrivelse «Compressed file containing a single image that can be placed directly onto the SD-card of the GPS. Unzip first!»). Zip-filen pakkes ut, og filen «gmapsupp.img» legges i mappen \Garmin enten på GPS-ens internminne eller minnekort. Man kan med fordel gi filen et annet navn som angir hvilket område filen dekker, f.eks. «tyskland.img», men man må beholde .img-suffikset for at GPS-en skal lese filen.


gpsfiledepot.com

Welcome to GPSFileDepot. This site is the ultimate source for GPS files including custom maps, ximage hosting, articles, tutorials, and tools to help you with your projects.

www.velomap.org

Hos www.velopmap.org kan man laste ned EXE-fil som inneholder kartfilene. Kartgrunnlaget er det samme som i garmin.openstreetmap.nl, men man må laste ned for et helt land, i stedet for valgt område.

gpsmapsearch.com

Nettsiden gpsmapsearch.com gir deg oversikt over tilgjengelige kartpakker i et område du definerer ved å klikke på kartet. Kvaliteten og antall zoomnivået er ikke oppgitt. Kan være et alternativ dersom man ikke har mulighet til å vente på at kartet blir generert fra garmin.openstreetmap.nl.

Island

Nettsiden www.ourfootprints.de har et godt og gratis topografisk kart over Island.