Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Lan inn manglende registrert navn for coinen.


Navn på coinGrenlandsmafiaen Geocoin
Lanseringsår:2008
Tema:Grenland, organisasjon
Initiativtager(e):Grenlandsmafiaen
Størrelse:1.5", 3 mm tykk
Coinnummer:1783
Ikon:

Bestilles fra:Utsolgt
Mer informasjon:http://www.grenlandsmafiaen.no/index.php?option=com_content&view=article&id=16

...