Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Endringer har allerede skjedd i den offisielle appen, der har bla. CO'er pr 15.April 2017 ikke lengre mulighet til å logge funn på egne cacher, bare vedlikeholds logger, muligheten finnes enn så lenge på nettsidene ...


Kan jeg logge flere besøk på samme event-cache?

...