Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Cache name er navnet på cachen. Her er det bare fantasien som setter grenser. Husk imidlertid at en del GPS-enheter 

Status
titleLink går til kategorier, har ikke laget kategorier ennå
har  har begrenset plass til å vise navn på cachene. Om du synes at det er helt nødvendig å ta med nicket ditt i tittelen, passér dette til sist, og den unike delen først, f.eks. Ås rasteplass (OlaNordmann #1). Om du har behov for å bruke et prefiks, f.eks. for å indikere tilhørighet til en serie, hold dette kort, f.eks. TS1: Eventyrsteinen. For øvrig er det vanlig å bokstavere navnet som i vanlig norsk. Du bør ha en god grunn hvis du skriver hele navnet med store bokstaver.

...