Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...


Tommelfinger regelen er: Har cachen blitt arkivert, så blir den ikke uarkivert, har du derimot vært uheldig og bommet på knappen og trykket arkivert istedenfor deaktiver, så ta snarest mulig kontakt med reviewer, da du kan ha en mulighet til å få tatt cachen ut av arkivet

...