Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Rettet liten skrivefeil

Når selve cachen er lagt ut, koordinatene funnet og skjema for ny cache på geocaching.com er fylt ut, så er cachen klar for publisering. Før den publiseres er det bare den som har fylt ut skema og som "eier cachen" som ser cachens web-side. Man kan ikke publisere cachen selv, men må "sende den inn for publisering": Den sendes inn ved å satt sette kryss i boksen Enable listing i skjemaet for ny cache. Denne boksen står rett under feltet for koordinater. Hvis ikke denne boksen er krysset av så skjer det ingen ting.

...