Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Bonuscacher skal kategoriseres som mysterycacher, med oppgitte koordinater som ikke matcher noen av cachene man skal innom for å finne bonuscachen. Årsaken er at multicacher skal ha oppgitte koordinater som peker til første trinn man skal innom, så dersom en bonuscache skal kategoriseres som multicache, vil multicachen måtte ha oppgitte koordinater som er identiske med en av de tradisjonelle cachene som man må innom for å finne bonusen. Dermed har man to cachebeskrivelser, en tradisjonell og en multi, med samme oppgitte koordinater. Det ønsker man ikke, fordi det hender at folk som finner cachen ikke forstår hvilken av de to cachebeskrivelsene cachen tilhører og da logger feil cache på nettet.

...

Lager man en multicache hvor det å finne endelige koordinater er vanskeligere enn å bruke enkle regnearter som pluss, minus, delt på og gange (dvs som man enkelt kan gjøre i felt), bør man vurdere å liste cachen som en mysterycache framfor multi. Ta kontakt med reviewer om du er i tvil.

Challengecacher

...

Chirp

Cacher som benytter chirp-teknologi eller andre typer signaler er også listet som mystery.