Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Field notes
En fil som kan lastes opp til geocaching.com eller inn i GSAK, for å lette loggingen.

Utkast (Field notes (/feltnotater) er notater skrevet inn på GPS-en i felten, derav navnet. Disse notatene havner i en fil på GPS-en. Denne filen kan man lastes opp til geocaching.com eller lese inn i GSAK. Hver gang man har logget en cache med GPS-en eller mobilen, skrives informasjonen til denne fila. Ulike produsenter av GPS-er har ulike navn på filene med feltnotater.


Table of Contents

Opplasting av feltnotater

For å laste opp filen med feltnotater til geocaching.com, gå til http://www.geocaching.com/my/uploadfieldnotes.aspx. Hvilken fil som skal lastes opp, og hvor denne ligger på GPS-en, avhenger av GPS-en. Når filen er lastet opp, vil feltnotatene være synlig på nettsiden http://www.geocaching.com/my/fieldnotes.aspx.

Filer med feltnotater

Garmin

Garmin GPS-er har to filer for feltnotater, geocache_visits.txt og geocache_logs.xml.

geocache_visits.txt

I mappen Garmin finner man filen geocache_visits.txt. Her er et eksempel på en linje fra en slik fil.

...

Du kan også skrive inn velformaterte linjer manuelt, f.eks. hvis du har glemt å logge en cache på GPS-en. Da må du vite hva du gjør, for formateringen må være perfekt!

geocache_logs.xml

I mappen Garmin finner man filen geocache_logs.xml. Denne filen inneholder i all hovedsak den samme informasjonen som filen geocache_visits.txt, men tiden er oppgitt med sekunders nøyaktighet. I tillegg har denne filen en renere formatering. Dette gjør at informasjonen i filen er utvetydig.

Mobiltelefonapplikasjoner og field notes

Mange geocache-programmer for mobiltelefon har også mulighet for field notes. De fleste av disse lar deg laste opp field notes direkte til geocaching.com, enten umiddelbart når du har skrevet notatene dine for cachen, eller på et senere tidspunkt (f.eks. når du har kommet hjem etter en tur).

Eksterne lenker