Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Laget anker

...

Det finnes flere datum/referansesystemer, men du vil stort sett støte på de som heter WGS84 og EUREF89. I praksis er disse like. WGS84 er definert av USA, mens EUREF89 er europeisk. Nedenfor brukes WGS84 som betegnelse på disse to.

Anchor
WGS84
WGS84
WGS84 dd° mm.mmm'

Det vanlige koordinatsystemet vi bruker til geocaching refererer til grader og minutter, og skrives på formen:

...

Når du stiller inn GPSen og kartprogrammer angis dette ofte som WGS84 dd° mm.mmm'

Anchor
UTM
UTM
UTM - Universal Transverse Mercator


Europakart som viser sonene i UTM-systemet.

...

Du kan sette opp GPSen og kartprogrammet til å bruke UTM. Velg da WGS84 og UTM.

Anchor
MGRS
MGRS
MGRS - Military grid reference system

MGRS ligner veldig på UTM, og er en vidreutvikling derfra. Formatet har en litt annen form på notasjonen, og punktet brukt lenger opp her vil se slik ut:

...