Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Det er mulig å legge inn geocacher som POIs, ved hjelp av GSAK. På denne måten kan man få plass til flere geocacher enn om man bruker GPX-filer.

Eksterne lenker