Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Comment: Noen justeringer i språk + lagt inn informasjon om de avgåtte reviewerne.

...

Norge har for tiden følgende reviewere: Makuta Teridax , Protea Sangomas , CervisVenator , Hexa Nomos , Octa Ceres , Poltrona Polaris og NonaNorwegianAdiutor.

Tidligere har vi også hatt Gali Nuva og Manutnamkeng. Førstnevnte trakk seg etter flere års god innsats, sistnevnte gikk bort pga. sykdom.

Personene bak disse brukernavnen brukernavnene bruker bare disse brukernavnen brukernavnene når de utøver sin gjerning som reviewer. Når de leter etter cacher eller legger ut egne cacher, bruker de sine ordinære geocacher-kontoer.

Identiteten til reviewere er i utgangspunktet hemmelig. Noen av dem velger etter en tid å stå frem, men det er vanlig Her i Norge har vi tradisjon for at nye reviewere holder identiteten sin skjult den første tiden. 6 av 7 reviewere vi har her i Norge har stått frem, men fordi det er enkelte geocachere som For så etter en stund å stå frem og avsløre identiteten sin. Fordi enkelte geocachere som ønsker å foholde seg til reviewer som en ukjent størrelse og ikke ønsker å vite hvem de er oppgir vi ikke identiteten deres her.

...

Husk at reviewerne i perioder har stor arbeidsmengde, og respekter at det noen ganger tar noen dager før henvendelsen din blir besvart.

Hvis spørsmålet er av en slik art at det er det samme hvem av dem som svarer, send eposten til alle fire samtidig ved å kopiere følgende inn i adressefeltet på e-posten:

makuta.teridax@gmail.com; protea.sangomas@gmail.com; cervis.venator@gmail.com; hexa.nomos@gmail.com; octa.ceres@gmail.com; poltrona.polaris@gmail.comnonanorwegianauditor@gmail.com

Hvordan blir jeg reviewer?

...