Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mystery (også kalt Unknown eller Puzzle) er fellesbetegnelsen for geocacher der man må løse en oppgave for å kunne logge cachen.Image Added

Det finnes mange ulike former for mysterycacher:

...

Nattcacher er geocacher der man benytter lommelykt (evt. andre typer lys) for å finne reflekser (eller andre markører) som viser veien fram til den endelige boksen. Flere eldre nattcacher er listet som mysterycacher, men de nyere nattcachene er listet som multicache. Grenseoppgangen her er ikke klar, men reviewerne anbefaler nå multicache for vanlige reflekscacher.

Chirp

Cacher som benytter chirp-teknologi eller andre typer signaler er også listet som mystery.